Banner Left Home
Banner Right Home
Bộ đàm liên lạc siêu khỏe TC8000
Bộ đàm liên lạc siêu khỏe TC8000 1.600.000 đ
Bộ đàm giá rẻ kenwood TK668
Bộ đàm giá rẻ kenwood TK668 550.000 đ
Bộ đàm Motorola MT-868 (nồi đồng cối đá - pin khủng nhất)
Bộ đàm Motorola MT-868 (nồi đồng cối đá - pin khủng nhất) 850.000 đ
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 VHF
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 VHF 3.990.000 đ
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 UHF2
Bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 UHF2 3.990.000 đ
Bộ đàm cầm tay Hytera TC-508 UHF 400-470Mhz 4W
Bộ đàm cầm tay Hytera TC-508 UHF 400-470Mhz 4W 1.900.000 đ
Bộ đàm cầm tay Hytera TC-518 VHF 136-174Mhz 5W
Bộ đàm cầm tay Hytera TC-518 VHF 136-174Mhz 5W 2.170.000 đ
--------------------------------------------------->