Banner Left Home
Banner Right Home
Công tắc cảm biến nổi trần TALIS PS 360-7-1
Công tắc cảm biến nổi trần TALIS PS 360-7-1 1.150.000 đ
Công tắc cảm biến âm trần TALIS MF 360-8-1
Công tắc cảm biến âm trần TALIS MF 360-8-1 1.200.000 đ
Công tắc bật tắt đèn cảm ứng SmartHome SH-D1
Công tắc bật tắt đèn cảm ứng SmartHome SH-D1 829.000 đ
Công tắc bật tắt đèn cảm ứng SH-D2
Công tắc bật tắt đèn cảm ứng SH-D2 1.049.000 đ
Bộ điều khiển trung tâm nhà thông minh Lumi SmartHome LM-HC (thanh lý)
Bộ điều khiển trung tâm nhà thông minh Lumi SmartHome LM-HC (thanh lý) 1.500.000 đ
Chiết áp chạm cảm ứng LM-DZ
Chiết áp chạm cảm ứng LM-DZ 1.750.000 đ
Công tắc chạm cảm ứng 1 nút LM-S1Z (giá thanh lý)
Công tắc chạm cảm ứng 1 nút LM-S1Z (giá thanh lý) 900.000 đ
Công tắc chạm cảm ứng 2 nút LM-S2Z (bán thanh lý)
Công tắc chạm cảm ứng 2 nút LM-S2Z (bán thanh lý) 900.000 đ
Công tắc chạm cảm ứng 3 nút LM-S3Z (bán thanh lý)
Công tắc chạm cảm ứng 3 nút LM-S3Z (bán thanh lý) 900.000 đ
Công tắc chạm cảm ứng 4 nút LM-S4Z (bán thanh lý)
Công tắc chạm cảm ứng 4 nút LM-S4Z (bán thanh lý) 900.000 đ
Đèn cảm ứng gắn trần KW-323
Đèn cảm ứng gắn trần KW-323 499.000 đ
Đèn cảm ứng gắn trần KW-326
Đèn cảm ứng gắn trần KW-326 525.000 đ
Trung tâm điều khiển nhà thông minh Broadlink RM-Pro
Trung tâm điều khiển nhà thông minh Broadlink RM-Pro 1.490.000 đ
Công tắc cảm ứng ánh sáng Kawa Kw-LS25
Công tắc cảm ứng ánh sáng Kawa Kw-LS25 210.000 đ
Công tắc cảm ứng ánh sáng Kawa Kw-LS6
Công tắc cảm ứng ánh sáng Kawa Kw-LS6 160.000 đ
Công tắc cảm ứng gắn trần Luxa 103-360AP
Công tắc cảm ứng gắn trần Luxa 103-360AP 1.400.000 đ
Công tắc cảm ứng âm trần Luxa 103-360
Công tắc cảm ứng âm trần Luxa 103-360 1.490.000 đ
--------------------------------------------------->